Overstyrt beskrivelse

Beskrivelsen som overstyrer verdien fra feltet Beskrivelse i tabellen Produkt på ordrelinjen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beskrivelse Tekst (60)
SQL-navn Descr Navnet på databasefeltet.
Nummer 2697  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.