Fra uke

Uken som strukturlinjen vil bli vurdert for en ordre.

Verdien beregnes automatisk ved angivelse av en dato i feltet Fra dato.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Uke Tekst (0)
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 12804  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.