Fri 2

Numerisk tilleggsinformasjon om strukturen.

Kan brukes til å se skillelinjetotaler på skillelinjer eller for eventuell annen informasjon.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
SQL-navn Free2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 11266  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.