Tekst-systemvariabel - felt

Liste over alle felt som er tilgjengelige for tabellen Tekst-systemvariabel.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.