Sendt fra lev.

Hvor mye av det bestilte antallet som har blitt sendt fra leverandøren.

Feltet blir oppdatert ut fra samme dato på innkjøpsordrelinjene som de urealiserte beholdningsendringene.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Sent Navnet på databasefeltet.
Nummer 6315  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.