Reserv. utenf. lev.t.

Differansen mellom feltene Tilgang utenf. lev.t., Avgang utenf. lev.t. og Reserv. innenf. lev.t.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn RsvOuts Navnet på databasefeltet.
Nummer 6553  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.