Realisert år/uke

År og ukenummer basert på leveringsdato.

Tips: Feltet kan benyttes til å frambringe bruddsummer for hver uke og for hvert år.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Realisert år/uke Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn YrWk Navnet på databasefeltet.
Nummer 5894  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.