UB fysisk beholdning

UB fysisk beholdning, beregnet ut fra Fysisk lagerverdi i tabellen Lagersaldo.

Feltet tar ikke hensyn til saldoen innenfor og utenfor leveringstiden.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ClosBal Navnet på databasefeltet.
Nummer 13874  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.