Forventet lagerverdi

Viser forventet lagerverdi på den aktuelle datoen, slik at du kan se hvordan denne utvikler seg over tid.

Feltet blir beregnet som produktet av feltet Gj.snittlig kostpris fra tabellen Lagersaldo og feltet Utgående beholdning.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 5893  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.