Urealisert tap

Hvor mye som er registrert på transaksjonstype 4 - Tap.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ExpLoss Navnet på databasefeltet.
Nummer 4536  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.