Lev.uke

Ukenummer for når du forventer en beholdningsendring for produktet på det aktuelle lageret.

Ukenummeret er basert på feltet Lev.dato.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Uke Tekst (0)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 5641  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.