Lev.dato

Dato for når du forventer en beholdningsendring for produktet på det aktuelle lageret.

Programmet bruker leveringsdato i prioritert rekkefølge, de to første gjelder bare ved innkjøp:
  1. Ankomst/avgangsdato fra tabellen Ordrelinje
  2. Ankomst/avgangsdato fra tabellen Ordre
  3. Bekreftet lev.dato fra tabellen Ordrelinje
  4. Bekreftet lev.dato fra tabellen Ordre
  5. Ønsket lev.dato fra tabellen Ordrelinje
  6. Ønsket lev.dato fra tabellen Ordre
  7. Trans.dato fra tabellen Ordrelinje
  8. Ordredato fra tabellen Ordre

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Primærnøkkel Ja Produktnr, Lagernr, Lev.dato
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DelDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 2849  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.