Kredit i produksjon

Hvor mange antall enheter av produktet som ikke har blitt produsert.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CInProd Navnet på databasefeltet.
Nummer 4543  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.