Utgående beholdning

Hvor mange enheter som forventes å være tilgjengelig på den aktuelle datoen.

Beregnes ut fra følgende felter:
  • Fysisk beholdning fra tabellen Lagersaldo
  • + Akk. tilgang til og med datoen på raden
  • - Avgang innenf. lev.t. fra tabellen Lagersaldo
  • - Reserv. utenf. lev.t. fra tabellen Lagersaldo
  • + Akk. reserv. utenf. lev.t. til og med datoen på raden
  • - Akk. avgang utenf. lev.t.
  • = Utgående beholdning

Dersom beholdningen er negativ, betyr det at du ikke har tilstrekkelig mange enheter tilgjengelig på denne datoen. Når du taster inn antall på en avgangsordrelinje, gir programmet en advarsel dersom feltet Utgående beholdning er negativ på den ønskede leveringsdatoen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 4725  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.