Beh. inkl. endr.

Beholdning justert for antall i tilgang/avgang.

Feltet beregnes automatisk på følgende måte: Fysisk beholdning + Netto beh.endr.

Netto beh.endr. er differansen mellom feltene Tilgang og Avgang.

Hvis du har registrert Lev.tid i tabellen Leveringsalternativ, blir feltet Beh. inkl. endr. oppdatert ved lageroverførsel.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 6463  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.