Gj.snittlig kostpris

Veid gjennomsnitt av kostprisene på varer som er på lageret. Beregnes ut fra varepartier med positiv fysisk beholdning

Ved regenerering av lagersaldo på produkter som ikke finnes på lager, blir feltet Gj.snittlig kostpris i tabellen Lagersaldo satt til den siste brukte innkjøpsprisen, som blir hentet fra den produkttransaksjonen med transaksjonstype 6 - Innkjøp og med det høyeste Ordrejour.nr + Trans.nr. Hvis du ikke krysser av for å lese "Produkttransaksjoner" i dialogen for behandlingsvalget Regenerer lagersaldoer fra tabellen Lagersaldo, blir feltet Gj.snittlig kostpris satt lik 0.
Merk: Du kan endre Gj.snittlig kostpris hvis det er null på lager, men det forutsetter at det ikke er varepartier eller urealisert beholdning. Hvis du har kryss i feltet Oppbevar varepartier under feltet Ordrebehandling 2 i tabellen Bedriftsopplysninger, kan det være årsaken til at varepartier med null i antall ikke forsvinner, eller at det er reservasjoner som ikke er ferdigbehandlet knyttet til varepartiet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Pris Desimal
SQL-navn PhCstPr Navnet på databasefeltet.
Nummer 6377  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.