Telledato

Viser hvilken dato det ble foretatt lagertelling av produktet

Feltet Telledato blir automatisk oppdatert med datoen du registrerer i dialogen til behandlingsvalget Overfør til lagertelling i tabellen Lagersaldo. Verdien kan overstyres. Når du korrigerer varebeholdningen blir feltet Telledato brukt som transaksjonsdato i tabellen Produkttransaksjon. Det gjør det mulig å velge transaksjoner på dato, og i dialogen Bokfør kostnader velge samme dato i valuteringsdato, slik at transaksjoner og bokføring kommer i ønsket periode.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
SQL-navn LstCntDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 2790  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.