Standard avgiftskodenummer

Et unikt nummer som identifiserer Standard avgiftskode.

Standard avgiftskode for SAF-T mva-eksport, gitt av Skatteetaten.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 15 Tekst (15)
Primærnøkkel Ja Standard avgiftskodenummer
SQL-navn StdTxCdNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19124  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.