Navn

Navnet på Standard avgiftskode.

Det offisielle navnet på avgiftskoden, f.eks. "Inngående MVA - høy sats - annen næring ".

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 250 Tekst (250)
SQL-navn Nm Navnet på databasefeltet.
Nummer 19125  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.