Lagernr

Hvilket lagernummer som Lagersaldo-raden gjelder for.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Lagernr Heltall
Primærnøkkel Ja Produktnr, Lagernr, Partinr
SQL-navn StcNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 2814  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Lagersaldo StockBalance
 • Produktnr
 • Lagernr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Lager Warehouse
 • Lagernr
 
Plassering Location
 • Lagernr
 • Plassering
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Vareplassering ItemLocation
 • Produktnr
 • Lagernr
 • Plassering
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Vareparti SeparatedFromShipment
 • Produktnr
 • Lagernr
 • Utskilt fra parti
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.