Holdbarhetsdato

Holdbarhetsdato for varene.

Verdien kommer fra tilsvarende felt i tabellen Reservasjon eller Ordrelinje når varepartiet opprettes.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
SQL-navn DurDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 2838  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.