Urealisert lagerøkn.

Antallet enheter som er mottatt, men ennå ikke foretatt fakturamottak.

Ved innkjøp av varer blir mottatte varer liggende i feltet Urealisert lagerøkn. inntil du foretar fakturamottak. Ved fakturamottak blir feltet Urealisert lagerøkn. overført til feltet Realisert beholdning.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn StcInc Navnet på databasefeltet.
Nummer 5003  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.