Vareparti trans. informasjon 1

Hvis det ligger informasjon på feltene på vareparti, vil denne informasjonen bli overført til reservasjonen ved avgangsordre og videre til produkttransaksjoner ved realisering.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Trans.opplysn. @ Tekst (22)
SQL-navn TrInf1 Navnet på databasefeltet.
Nummer 11617  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.