Varepartistatus

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Under lagertelling
Når du benytter behandlingsvalget Overfør til lagertelling markeres sjekkboksen for Under lagertelling. Markeringen blir slått av når du benytter behandlingsvalget Korriger beholdninger. Du kan også sette eller fjerne verdien i dette feltet manuelt, hvis du ønsker å omgå den videre behandlingen.

Når du benytter behandlingsvalget Korriger beholdninger, blir bare beholdninger på varepartier som er under lagertelling redusert. Hvis du fjerner markeringen for Under lagertelling blir ikke disse varepartiene tatt med. Ved behandling av ordrer blir det ikke foretatt reservasjon fra varepartier som er under lagertelling.

Behold kostpris
Når kostprisen korrigeres på et vareparti ved lagring av bekreftede prisrefusjonsrader, blir feltet Behold kostpris under Varepartistatus markert, slik at kostprisen ikke skal bli overskrevet ved fakturamottak.
Bekreftet av lev.
Når du benytter behandlingsvalget Bekreftet på ordre eller ordrelinjer blir ordrelinjestatus satt til bekreftet, og varepartiet blir samtidig oppdatert. Dette blir gjort for at reservasjoner som er gjort mot varepartier som ikke er mottatt skal få korrekt status, når du reserverer mot dette varepartiet. Krysset påvirker visualiseringen av bekreftet dato/uke og ankomstdato/uke.
Sendt fra lev.
Når du benytter behandlingsvalget Sendt på ordre eller ordrelinjer blir ordrelinjestatus satt til bekreftet, og varepartiet blir samtidig oppdatert. Dette blir gjort for at reservasjoner som er gjort mot varepartier som ikke er mottatt skal få korrekt status, når du reserverer mot dette varepartiet. Krysset påvirker visualiseringen av bekreftet dato/uke og ankomstdato/uke.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Varepartistatus Heltall
SQL-navn ShpSt Navnet på databasefeltet.
Nummer 6754  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.