Partinr

Hver linje i tabellen tildeles et forløpende nummer i den rekkefølgen de registreres.

Merk: Linjenr endres ikke når det settes inn nye linjer mellom eksisterende linjer. Sort.sekv.nr angir rekkefølgen på linjene og endres når nye linjer settes inn mellom eksisterende linjer.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Partinr Heltall
Primærnøkkel Ja Produktnr, Lagernr, Partinr
SQL-navn ShpNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 2815  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.