Utskilt fra parti

Hvis varepartiet er utskilt fra et annet vareparti, inneholder feltet partinummeret til det opprinnelige varepartiet.

Dette partiet kan igjen være utskilt fra et annet vareparti. På denne måten kan følge et vareparti hele veien tilbake til det opprinnelige varepartiet.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Partinr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn SepShp Navnet på databasefeltet.
Nummer 2818  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Vareparti SeparatedFromShipment
  • Produktnr
  • Lagernr
  • Utskilt fra parti
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.