Ankomst/mottattuke

Uke for når varepartiet vil ankomme lageret, hvis ordren ikke er ferdigmeldt ennå. Uken kommer fra feltet Ankomst/avgangsuke i tabellen Ordrelinje før ordren er ferdigmeldt. Etter ferdigmelding oppdateres datoen med verdien fra feltet Ferdigm.uke fra tabellen Ordrelinje.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Uke Tekst (0)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 5642  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.