Ankomst/mottattdato

Dato for når varepartiet vil ankomme lageret, hvis ordren ikke er ferdigmeldt ennå. Datoen kommer fra feltet Ankomst/avgangsdato i tabellen Ordrelinje før ordren er ferdigmeldt. Etter ferdigmelding oppdateres datoen med verdien fra feltet Ferdigm.dato fra tabellen Ordrelinje.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn RecDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 2836  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.