Mottatt

Antallet som er mottatt av varepartiet ved transaksjonstype 6 - Innkjøp.

Et antall betraktes som mottatt etter ferdigmelding og fakturabehandling.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn NoRec Navnet på databasefeltet.
Nummer 2825  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.