Realisert lagerverdi

Den faktiske verdien av varene på lageret.

Blir beregnet som produktet av Gj.snittlig kostpris og Realisert beholdning. Realisert lagerverdi = Gj.snittlig kostpris x Realisert beholdning.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn StcVal Navnet på databasefeltet.
Nummer 3729  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.