Reserverbart mot tilgang

Antall ikke ferdigmeldt på innkjøps- eller produksjonsordre.

Beregnes som ikke ferdigmeldt antall på produksjons-/bestillingsordrer, minus følgende:
  • Bestillingsordre returer
  • Produksjonsordre returer
  • Allerede reserverte antall mot tilgang

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 15959  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.