Produktnr

Hvilket produktnummer i tabellen Produkt lagersaldoen gjelder for.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Produktnr Tekst (40)
Primærnøkkel Ja Produktnr, Lagernr, Partinr
SQL-navn ProdNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 2813  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Lagersaldo StockBalance
  • Produktnr
  • Lagernr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Produkt Product
  • Produktnr
 
Vareplassering ItemLocation
  • Produktnr
  • Lagernr
  • Plassering
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Vareparti SeparatedFromShipment
  • Produktnr
  • Lagernr
  • Utskilt fra parti
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.