Forrige telt av

Navnet på vedkommende som foretok forrige lagertelling.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Brukernavn Tekst (24)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PrvCntBy Navnet på databasefeltet.
Nummer 19188  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.