Tapt

Reduksjon av lagersaldoen pga. tap.

Dette feltet blir utfylt når det skjer en reduksjon av lagersaldoen ved:
  • Bruk av behandlingsvalget Korriger beholdninger i tabellen Lagersaldo
  • Når varer blir kassert eller skal erstattes ved utleie/utlån
  • Ordrer med transaksjonstype 4 - Tap

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Loss Navnet på databasefeltet.
Nummer 2823  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.