Plassering

Varens plassering, for eksempel hyllenummer eller reolnummer.

Plasseringskontroll kan settes opp under feltet Reservasjonsbehandling i tabellen Bedriftsopplysninger.

Merk: Hvis du endrer plassering på et vareparti, blir denne verdien oppdatert på tilhørende produkttransaksjon.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Plassering Tekst (18)
SQL-navn Loc Navnet på databasefeltet.
Nummer 2817  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Plassering Location
  • Lagernr
  • Plassering
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Vareplassering ItemLocation
  • Produktnr
  • Lagernr
  • Plassering
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.