I tilgang

Antall i tilgang.

I tilgang kommer fra innkjøps-/produksjonsordrer.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn InInc Navnet på databasefeltet.
Nummer 15374  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.