Regn.dok.nr.

Regnskapsdokumentnummer refererer til tabellen Regnskapsdokument.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn InAcDocNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 17964  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Regnskapsdokument IncomingAccountingDocument
  • Regn.dok.nr.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.