Videreforedlet

Antallet som er videreforedlet med transaksjonstype 5 - Vareforbruk.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn NoFrProd Navnet på databasefeltet.
Nummer 2824  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.