Opplysning 1

Numerisk tilleggsinformasjon om varepartiet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Opplysning @ Tekst (40)
SQL-navn Inf Navnet på databasefeltet.
Nummer 11611  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.