Dato 1

Fritt datofelt som kan brukes etter eget ønske.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
SQL-navn Dt1 Navnet på databasefeltet.
Nummer 13778  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.