Toll

Tollavgiften for produktet. Kan brukes som et beløp pr. enhet i standard valuta eller i prosent.

Verdien kommer fra tilsvarende felt i tabellen Reservasjon eller Ordrelinje når varepartiet opprettes.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp eller prosent Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CusAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 3728  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.