Telt av

Navnet på vedkommende som har utført lagertellingen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Brukernavn Tekst (24)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CntBy Navnet på databasefeltet.
Nummer 12194  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.