Kostpris

Kostprisen i valuta.

Blir brukt ved beregning av lagerverdier, påløpte kostnader, dekningsbidrag og dekningsgrad, og ved bokføring av varekostnader.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Pris Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CCstPr Navnet på databasefeltet.
Nummer 2832  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.