Kostvalutakurs

Valutakursen for kostvalutanummeret.

Verdien kommer fra tilsvarende felt i tabellen Reservasjon eller Ordrelinje når varepartiet opprettes.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Valutakurs Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CstExRt Navnet på databasefeltet.
Nummer 4883  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.