Reserverbart

Hvor mye som er tilgjengelig for reservasjon på lageret i øyeblikket.

Beregnes på følgende måte: Reserverbart mot lager + Reserverbart mot tilgang.

Merk: Hvis du ikke ønsker å benytte funksjonen for å reservere mot tilgang, må du benytte feltet Reserverbart mot lager for å se hva som er reserverbart.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 4343  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.