Eier

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Brukernavn Tekst (24)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Owner Navnet på databasefeltet.
Nummer 11231  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.