Dok.filtype

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 4 Tekst (4)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn FileExt Navnet på databasefeltet.
Nummer 11121  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.