KID-kode

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene KID-kode Tekst (30)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CID Navnet på databasefeltet.
Nummer 11125  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.