Kø endrings type

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 1 Tekst (1)
SQL-navn ChTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 12515  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.