Antall på aktivitet

Et fast antall produkter eller tjenester som du vil tilordne til en oppfølgingsaktivitet.

Dette brukes senere til den automatiske genereringen av ordrer fra tabellen Aktivitet, hvis ikke feltet Antall for deltakeren er fylt ut.

F.eks. et antall minutter med opplæring, et antall brosjyrer osv.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
SQL-navn Num Navnet på databasefeltet.
Nummer 5575  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.